Kontakt

Predseda  Horňák Mário   -   +421 910306001

Veliteľ       Krištofík Pavol  -  +421 905957413