Prvá ustanovujúca schôdza DHZ Omšenie sa konala 29.júna 1929. Nakoľko bola v obci len hlásna služba, z iniciatívy vtedajšieho rychtára Michala Marčeka, notára Čorbu, občana Jozefa Bajzíka a Štefana Koštha z Trenčianskych Teplíc vznikol Dobrovoľný hasičský zbor v Omšení. Mal 25 mladých mužov. Prvým veliteľom bol Jozef Bajzík, zástupcom Rudolf Slávik, tajomník Ondrej Václav, pokladník Anton Marček a hospodár Šimon Riečický. Bola zakúpená ručná striekačka a asi 150 m hadíc, ktoré boli uložené v drevennej šope pred farou. Nakoľko bolo uskladnenie techniky nepostačujúce obec postavila murovanú zbrojnicu pri kostole a zakúpila rovnošaty pre hasičov.

 

Postupne sa na poste veliteľ DHZ vystriedali:

 • od roku 1929 Jozef Bajzík
 • od roku 1932 Gabriel václav
 • od roku 1935 Rudolf Slávik
 • od roku 1938 Imrich Sommer
 • od roku 1944 Alojz Baláž
 • od roku 1959 Martin Škrovánek
 • od roku 1961 Peter Marček
 • od roku 1985 Ján Repiský
 • od roku 2003 Mário Horňák
 • od roku 2010 Kohút Jarolím
 • od roku 2011 Baláž Peter
 • od roku 2012 súčastný veliteľ Krištofík Pavol.

Predsedu DHZ v súčastnosti vykonáva Horňák Mário .

 

Z techniky sa používali: ručná striekačka, hasičské auto Peugeot, Tatra 805, Avia v súčastnosti Cas 25 Š706, PS 12 a PS 8.

Od roku 1950 má DHZ Omšenie aj svoj prápor . V roku 1963 sa dobrovoľný hasiči rozhodli pre výstavbu novej hasičskej zbrojnice, ktorá bola ukončená v roku 1966 a svojmu účelu slúži dodnes.

V súčastnosti je nás 39 a máme zriadenú zásahovú  jednotku, kde je 10 členov, ktorí sa zúčastňujú prípravy a starajú sa o pridelenú techniku. Za DHZ Omšenie máme aj jeden dievčenský kolektív a kolektív mladých hasičov (Plameniaci), ktorí reprezentujú obec na rôznych súťažiach v hasičskom športe. Ako vidieť história je pestrá a zaväzuje súčastných členov k udržaniu tradícii ale aj k výchove ďalších členov v našich radoch.

Poďakovanie

Ďakujeme sponzorom za prejav náklonnosti k našej činnosti.

Ilavský Rudolf - oprava štartéra

Kohút Miloš - doprava na súťaže